Fitxa d'acceptació de residus industrials

Documentació per la gestió de residus industrials: La fitxa d’acceptació (FA)

La fitxa d'acceptació (FA) és l’acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. La seva formalització és de responsabilitat compartida entre el productor o posseïdor i…
Seguir lleguint
Gestió de residus especials o perillosos

Gestió de residus especials o perillosos

La gestió de residus especials o perillosos és un dels serveis que realitzem per als nostres clients. Els serveis de gestió de residus especials o perillosos contemplen la presa de mostres, la analítica de residus, el seu reacondicionament, valorització, així com…
Seguir lleguint
Alta de productor de residus

L’alta de productor de residus al Registre de Productors de Residus Industrials

En gestió de residus industrials, és imprescindible dur a terme una sèrie de tràmits per a complir amb la normativa vigent. Un dels principals és l'alta de productor de residus en el Registre de Productors de Residus Industrials. Què és l'alta de…
Seguir lleguint