Avís legal

Benvingut a la plana web de SOLUCIONS GLOBALS MEDIAMBIENTALS SL (en endavant “la web” o “GPA”) allotjada a la URL https://www.gpagestioderesidus.com/. A continuació li exposem els termes i/o condicions d’ús que ha de seguir l’ usuari durant la navegació per la nostra web. Li aconsellem una lectura detinguda de la mateixa ja que qualsevol utilització contraria a les mateixes està totalment prohibida i es susceptible de generar responsabilitats.

1.-DADES IDENTIFICATIVES TITULAR WEB

D’ acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 d’ 11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic a continuació li informem de les dades del titular de la web:
SOLUCIONS GLOBALS MEDIAMBIENTAL SL
Carrer Curt 25-25 bis, NAU 6 Annex ( Pol. Ind. Els Garrofers)
08340 VILASSAR DE MAR
CIF : B64270697
Telèfon : (+34) 93.790.87.20
Adreça electrònica de contacte : info@gpagestioderesidus.com

Agents oficials registrats en el Registre General de Gestors de Residus de Codi A-10043.
La nostra empresa està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom nº 38827, Pàgina 337130, Foli 0079.

2.-CONDICIONS D’ACCÉS, UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA WEB

L’ accés a la web és lliure excepte quan la plana web tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya.
Com a usuari de la web s’obliga a fer sempre un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts , respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat de “GPA” , que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web de l’usuari que actuï en sentit contrari.
“GPA” es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís als usuaris l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració. Nogensmenys s’intentarà fer aquestes accions en hores de baixa afluència.

3.-POLÍTICA D’ ENLLAÇOS

Es possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs i/o planes d’Internet. “GPA” no assumeix cap mena de responsabilitat i control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o associació de cap tipus entre “GPA” i aquests tercers.

4.-PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la nostra web son titularitat de “GPA” o bé li han estat cedits per al seu ús , a títol enunciatiu i no exhaustiu, es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius,animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap classe, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web. “GPA” fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

5.-TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

“GPA” dona compliment a allò que estableix la vigent normativa en matèria de protecció de dades personals i tractarà les seves dades amb la màxima confidencialitat. En el quadre resum següent trobarà la informació bàsica sobre la nostra política de privacitat , però si desitja ampliar la informació sobre la mateixa pot accedir-hi en aquesta web a l’apartat política de privacitat.

Responsable del tractament SOLUCIONS GLOBALS MEDIAMBIENTALS SL

C/ Curt, 25-25 Bis u 6 Annex (Pol. Ind. Els Garrofers)

08340 Vilassar de Mar

Agent oficial Codi A-10043
CIF B64270697
Finalitats del tractament -Informar sobre els nostres serveis
-Gestionar les seves sol·licituds
-Confecció de pressuposts
Bases legitimadores del tractament -Execució del contracte de prestació de serveis
-Consentiment exprés de l’ interessat
-Compliment d’obligacions legals
Destinataris principals GPA i empreses relacionades amb les mateixes finalitats
Drets -Accés, rectificació, cancel.lació, oposició, i , portabilitat
-Reclamació davant l’ AEPD
-Revocació del consentiment
Origen de les dades -Facilitades pel seu titular
-Facilitades per la navegació per la nostra web
Transferències internacionals de dades       No estan previstes
Delegat de protecció de dades No és necessari per previsió legal

 

6.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació a la present web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà , amb renúncia expressa del fur que pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataró.