Declaració anual de residus industrials (DARI)

Declaració anual de residus industrials (DARI)

La declaració anual de residus industrials és un dels serveis més habituals que realitzem per als nostres clients, en aquesta època de l’any. Entre d’altres obligacions i responsabilitats, un cop feta l’alta de productor de residus, cada empresa té assignat un codi de productor…
Seguir lleguint
Recollida i transport de residus industrials: El full de seguiment

Documentació per la gestió de residus industrials: El full de seguiment (FS)

Documentació per la gestió de residus industrials: El full de seguiment (FS) Per a les indústries és imprescindible dur a terme una sèrie de tràmits per la gestió de residus industrials, complint amb la normativa vigent. Entre d'altres obligacions i…
Seguir lleguint
Fitxa d'acceptació de residus industrials

Documentació per la gestió de residus industrials: La fitxa d’acceptació (FA)

La fitxa d'acceptació (FA) és l’acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. La seva formalització és de responsabilitat compartida entre el productor o posseïdor i…
Seguir lleguint