Declaració anual de residus industrials (DARI)

La declaració anual de residus industrials és un dels serveis més habituals que realitzem per als nostres clients, en aquesta època de l’any.

Entre d’altres obligacions i responsabilitats, un cop feta l’alta de productor de residus, cada empresa té assignat un codi de productor identificador que s’utilitza per formalitzar qualsevol documentació de la gestió de residus, com la Declaració Anual de Residus Industrials o DARI.

Què és la Declaració anual de residus industrials (DARI)?

La declaració anual de residus (DARI) és una acreditació que d’acord amb la normativa, es obligatòria per a tots els productors de residus industrials. Conté les dades reals dels residus produïts en el període d’un any natural.

S’entendrà per productor de residus qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeixi residus.

Es considera residu industrial qualsevol substància o objecte resultant d’un procés de producció, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja, el productor o posseïdor del qual se’n desprengui o tingui la intenció de desprendrese’n. En qualsevol cas queden exclosos els residus de comerços, oficines i serveis.

Quines dades cal indicar?

Cal indicar les dades de residus generats durant l’any anterior. Per exemple: a la DARI que cal presentar durant el primer trimestre del 2020 cal incloure els residus produïts durant tot el 2019.

Quan s’ha de presentar?

Cal presentar-la durant el primer trimestre de l’any, és a dir, el termini de presentació de la DARI finalitza el 31 de març de l’any en curs.

Quina es la normativa aplicable?

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

Decret 131/1999, de 4 de maig pel qual s’aprova la Classificació catalana de productes per activitats (CCPA-96).

Reglament (UE) no 849/2010 de la Comissió de 27 de setembre de 2010.

Com puc rebre més informació sobre aquest tràmit?

Contacta’ns a info@gpagestioderesidus.com i resoldrem tots els teus dubtes.

Francesc Borràs, soci fundador i director general de GPA, és dissenyador industrial per l'Escola Massana. Gràcies al seu esperit emprenedor, va fundar GPA l’any 2006, després de més de 10 anys d'experiència com a consultor tècnic mediambiental, per a un ampli nombre de clients de varis sectors industrials. Apassionat de l'esport, amb profund respecte per la natura i un ferm compromís amb el medi ambient.

ÚLTIMAS ENTRADAS

Reciclatge càpsules cafè a les empreses

Reciclatge de càpsules de cafè a les empreses

Moltes empreses disposen de màquines de cafè per a l'ús dels empleats. Les càpsules de cafè s’han…
Ver entrada
Declaració anual d'envasos

Declaració anual d’envasos (DAE)

La declaració anual d'envasos és un dels serveis més habituals que realitzem per als nostres clients, en aquesta època de…
Ver entrada

Subscripción al boletín

Fields marked with an * are required

Ver más entradas

Ver todas las entradas