Declaració anual d’envasos (DAE)

La declaració anual d’envasos és un dels serveis més habituals que realitzem per als nostres clients, en aquesta època de l’any.

Entre d’altres obligacions i responsabilitats, un cop feta l’alta de productor de residus, cada empresa té assignat un codi de productor identificador que s’utilitza per formalitzar qualsevol documentació de la gestió de residus, com la Declaració Anual d’Envasos o DAE.

Què és la declaració anual d’envasos (DAE)?

Es la declaració que han de fer els envasadors per informar a l’Agència de Residus de Catalunya de la quantitat total d’envasos i productes envasats posats al mercat durant l’any anterior indicant aquells envasos que siguin reutilitzables.
La Declaració Anual d’Envasos, DAE, és un instrument que comptabilitza la quantitat d’envasos posats al mercat pels subjectes obligats, d’acord amb la normativa reguladora.

Quines dades cal indicar?

Cal indicar les dades de residus generats durant l’any anterior. Per exemple: a la DAE que cal presentar durant el primer trimestre del 2021 cal incloure els residus produïts durant tot el 2020.

Quin és l’objectiu de la DAE?

Per facilitar el compliment de la normativa d’envasos en la que s’estableix que una obligació de l’envasador és proporcionar la informació relativa a la quantitat d’envasos i de producte envasat posat al mercat al llarg de l’any, l’Agencia de Residus ha elaborat el formulari DAE (declaració anual d’envasos).

Quina és la normativa aplicable?

La Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i Residus d’Envasos, i el Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel que s’aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei ja esmentada.

Qui són els subjectes obligats a realitzar la DAE, d’acord amb la normativa reguladora?

L’article 15 de l’esmentat Reial Decret 782/1998 preveu que, abans del 31 de març de cada any, les empreses envasadores i/o les responsables de la posada al mercat dels productes envasats han d’informar als òrgans competents de la comunitat autònoma on estiguin domiciliades (a Catalunya és l’Agència de Residus de Catalunya) de la quantitat total d’envasos i productes envasats posats al mercat durant l’any anterior, indicant aquells envasos que siguin reutilitzables.

Quantes DAE s’han de presentar anualment?

Cada entitat, un cop l’any, i dins els terminis que s’indiquen, ha de presentar una sola DAE . Es realitza una única DAE per cada NIF.

Quin és el termini de presentació de la DAE?

La DAE s’ha de presentar un cop l’any en el període comprès de l’1 de gener al 31 de març. A cada DAE es reporten les dades de l’any anterior.

Com puc rebre més informació sobre aquest tràmit?

Contacta’ns a info@gpagestioderesidus.com i resoldrem tots els teus dubtes.

ÚLTIMAS ENTRADAS

Reciclatge càpsules cafè a les empreses

Reciclatge de càpsules de cafè a les empreses

Moltes empreses disposen de màquines de cafè per a l'ús dels empleats. Les càpsules de cafè s’han…
Ver entrada
Amiant

Retirada d’amiant

GPA ofereix, entre altres serveis, la retirada d'amiant o fibrociment (desamiantat). Què és l'amiant o fibrociment?…
Ver entrada

Subscripción al boletín

Fields marked with an * are required

Ver más entradas

Ver todas las entradas