Política de privacitat

POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

SOLUCIONS GLOBALS MEDIAMBIENTALS SL respecta y garanteix la privacitat de les dades personals dels usuaris i de tercers que accedeixen a la nostra web. Per a la nostra empresa garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades és una prioritat i volem que estigui informat/da de tots els aspectes de la mateixa. Si té qualsevol dubte o vol ampliar aquesta informació, ens trobarà a info@gpagestioderesidus.com.

1.-Informació bàsica del tractament de les dades personals
A continuació li detallem els principals aspectes de la nostra política de privacitat:

Responsable del tractament       

SOLUCIONS GLOBALS MEDIAMBIENTALS SL

C/ Curt, 25-25 Bis u 6 Annex (Pol. Ind. Els Garrofers)

08340 Vilassar de Mar

Agent oficial

Codi A-10043

CIF

B64270697

Finalitats del tractament

-Informar sobre els nostres serveis

-Gestionar les seves sol·licituds

-Confecció de pressuposts

Bases legitimadores del tractament

-Execució del contracte de prestació de serveis.

-Consentiment exprés de l’ interessat.

-Compliment d’obligacions legals.

Destinataris principals

GPA i empreses relacionades amb les mateixes finalitats.

Drets

-Accés, rectificació, cancel.lació, oposició, i , portabilitat.

-Reclamació davant l’ AEPD.

-Revocació del consentiment.

Origen de les dades

-Facilitades pel seu titular.

-Facilitades per la navegació per la nostra web.

Transferències internacionals de dades       

No estan previstes.

Delegat de protecció de dades

No és necessari per previsió legal

2.-Ampliació informació bàsica del responsable del tractament
SOLUCIONS GLOBALS MEDIAMBIENTALS SL està domiciliada a VILASSAR DE MAR, C/ Curt 25-25 Bis (Pol. Ind. Els Garrofers ) inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 38827, Plana 337130 , Foli 0079.
Per a qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat pot contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic adreçat a info@gpagestioderesidus.com o bé trucant al telèfon (+34) 937908720.
Si vol saber el cost de la trucada, sisplau contacti amb el seu operador.

3.- Categories de les dades que tractem
SOLUCIONS GLOBALS MEDIAMBIENTALS SL, únicament li demanarà algunes de les seves dades personals en els apartats web “Contacte”, “ Consulta gratuïta” i “Vull un pressupost”. Les dades sol·licitades són:
Dades d’ identificació: Nom i cognoms , telèfon, adreça de correu electrònic , i, empresa, que són de caràcter obligatori. Amb caràcter facultatiu posem a la seva disposició el cos del missatge.

4.-Amb quines finalitats tractem les seves dades?
SOLUCIONS GLOBALS MEDIAMBIENTALS SL tracta les seves dades per garantir la correcta gestió de l’atenció dels seus dubtes, sol·licituds i confecció de pressupostos. També volem mantenir-lo sempre informat/da en relació als nostres productes i serveis, sempre i quan vostè ens autoritzi . L’ informem que pot revocar el consentiment atorgat , contactant amb nosaltres a l’adreça de correu info@gpagestioderesidus.com.

5.-Bases legitimadores del tractament de les seves dades
Per a la resolució de consultes i la confecció de pressupostos la base legitimadora és el consentiment exprés del’ interessat. Per a l’enviament d’informació comercial i/o promocional dels nostres productes i/o serveis , la base legitimadora és el legítim interès de l’empresa per a fer aquests tractaments , sempre i quan vostè ho consenteixi expressament.

6.-Destinataris de les dades
Les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers excepte quan sigui necessari fer-ho com a conseqüència de la prestació de serveis i per a la mateixa finalitat.

7.-Plaç de conservació de les dades
SOLUCIONS GLOBALS MEDIAMBIENTALS SL conservarà les seves dades el temps indispensable per a la realització de la finalitat per la que han estat sol·licitades , excepte previsió legal en un altre sentit, o bé, que vostè ens hagi revocat el consentiment, seguint sempre el principi de minimització de dades establert en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Si fos necessari bloquejarem les seves dades quedant únicament a disposició de les autoritats competents durant el temps i amb els efectes previstos per la llei. Transcorregut aquest plaç es procedirà a la destrucció de les mateixes.

8.-Exercici de drets
Per a l’exercici dels seus drets haurà de dirigir-se al del responsable del tractament segons el que s’indica en el punt número 1 de la present política de privacitat. L’exercici d’aquests drets és de caràcter gratuït i ha d’acompanyar-se del seu DNI.

9.-Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?
SOLUCIONS GLOBALS MEDIAMBIENTALS SL tractarà les dades personals en tot moment de forma absolutament confidencial i complint amb el deure de secret respecte de les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessària per garantir la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats. En concret, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular les relatives a:
-Funcions i obligacions de personal
-Registre d’esdeveniments
-Gestió de suports i documents
-Control d’Accés
-Identificació i autenticació
-Copia de seguretat i recuperació
Nogensmenys , en altres casos, SOLUCIONS GLOBALS MEDIAMBIENTALS SL adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a sol·licitud de l’Usuari o Client.

10.-Canvis a la política de privacitat
SOLUCIONS GLOBALS MEDIAMBIENTALS SL es reserva el dret a modificar la present Política Privacitat a fi i efecte d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, l’empresa anunciarà al lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Darrera actualització: 24 de setembre de 2018