GPA, gestió de residus industrials, reciclatge, consultoria mediambiental

Optimitzem la gestió de residus i protegim el medi ambient.
Oferim un ampli ventall de solucions, totalment personalitzades per cada cas, a través d’una extensa xarxa de col·laboradors tant a nivell de gestors finals del residu com de transports especialitzats.

Gestió de residus industrials

Proporcionem una gestió mediambiental còmode i eficient als nostres clients, a través d’un sol contacte, amb un tracte personalitzat.

Valorització de residus

Reutilitzem, reciclem o reduïm residus gràcies a una gestió més òptima i responsable.

Assessoria, consultoria i enginyeria mediambiental

Assessorem als nostres clients com a tècnics mediambientals externs.
La constant investigació i l’ampli ventall de col·laboradors ens permet oferir la millor solució amb el menor cost possible.

Gestió integral

Gestió de tot tipus de residus industrials

Residus especials

Divisió de residus especials o perillosos

Valorització

Seguint els principis de l’economia circular

Reciclatge

Per a una gestió  més òptima i responsable

Consultoria mediambiental

Actuem com a tècnics mediambientals externs

Transports especialitzats

Tot tipus de residus líquids, pastosos i sòlids, ja siguin valoritzables i/o especials

Enderrocs, neteges, descontaminacions

Enderroc d’edificacions, neteges especialitzades, descontaminació de sols i/o dipòsits, desamiantat de cobertes, baixants, dipòsits i tabics pluvials…

Analítica de residus

Tot tipus d’analítiques: oficial, agronòmica, de composició, de paràmetres cítrics, de descatalogació…

Tràmits 

Permisos, llicències, homologacions i certificacions de tot tipus. ACA, EDAR, llicència ambiental d’activitats,…